Search form

มาระโก 8:11

หมู่​ฟาริสี​มา​ทดลอง​พระเยซู

11หมู่​ฟาริสี​ตั้งเก๊า​เถียง​พระเยซู แล้ว​ขอ​หื้อ​พระองค์​เยียะ​หมายสำคัญ​จาก​ฟ้า​สวรรค์​หื้อ​ผ่อ เปื้อ​จะ​ฮู้​ว่า​พระองค์​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ ก่อ