Search form

มาระโก 8:12

12พระเยซู​ถอน​หายใจ๋​ยาว​แล้ว​อู้​ว่า “เป๋น​จาใด​คน​ใน​สมัย​นี้​ผ่อ​หา​ก้า​หมายสำคัญ​เต้าอั้น เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เฮา​จะ​บ่เยียะ​หมายสำคัญ​หื้อ​คน​ใน​สมัย​นี้​หัน”