Search form

มาระโก 8:17

17พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​อู้​เรื่อง​อะหยัง​กั๋น​อยู่​ก็​เลย​อู้​ว่า “เยียะ​หยัง​หมู่​ต้าน​ปา​กั๋น​อู้​เรื่อง​บ่มี​เข้าหนมปัง หมู่​ต้าน​ยัง​บ่เข้าใจ๋​เตื้อ​กา กาว่า​สุด​กำกึ๊ด​แล้ว