Search form

มาระโก 8:34

34แล้ว​พระองค์​ฮ้อง​คน​ตังหลาย​กับ​หมู่​สาวก​เข้า​มา​หา แล้ว​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใค่​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา ก็​หื้อ​คน​นั้น​ตัด​อก​ตัด​ใจ๋ แบก​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​ตั๋ว​เก่า แล้ว​ตวย​เฮา​มา