Search form

มาระโก 8:6

6พระองค์​สั่ง​หื้อ​คน​ตังหลาย​นั่ง​ลง​บน​ปื๊น​ดิน แล้ว​พระองค์​ฮับ​เอา​เข้าหนมปัง​มา​อธิษฐาน​ขอบพระคุณ​พระเจ้า แล้ว​ก็​หัก​เข้าหนมปัง​ยื่น​หื้อ​หมู่​สาวก​เอา​ไป​แจก​คน​ตังหลาย