Search form

มาระโก 8:7

7หมู่​เขา​มี​ป๋า​ตั๋ว​หน้อยๆ บ่กี่​ตั๋ว พระองค์​ก็​เอา​ป๋า​นั้น​มา​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า แล้ว​หื้อ​หมู่​สาวก​เอา​ไป​แจก​ตวย