Search form

มาระโก 9:10

10หมู่​เขา​ก็​เก็บ​เรื่อง​นี้​ไว้ แต่​ก็​ยัง​ถาม​ใน​หมู่​เดียว​กั๋น​ว่า ตี้​พระองค์​อู้​ว่า “เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย” นั้น​หมายความ​ว่า​จาใด