Search form

มาระโก 9:12

12พระเยซู​ตอบ​ว่า “ถูก​แล้ว ตี้​เอลียาห์​ต้อง​มา​ก่อน​เปื้อ​มา​เกียม​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​หื้อ​ปิ๊ก​เหมือน​เก่า แต่​จ๋ำ​ได้​ก่อ​ว่า​พระคัมภีร์​เขียน​เถิง​บุตรมนุษย์​ไว้​ตวย​ว่า บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​อย่าง​แสนสาหัส​กับ​ถูก​ละ​ไป​เหีย