Search form

มาระโก 9:13

13แต่​เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า​เอลียาห์​ได้​มา​แล้ว คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​เยียะ​บ่ดี​กับ​เปิ้น​ต๋าม​ใจ๋​ของ​หมู่​เขา เหมือน​กับ​ตี้​เกย​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์”