Search form

มาระโก 9:17

17มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ใน​คน​ตังหลาย​นั้น​ตอบ​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ ข้าพเจ้า​ปา​ลูก​บ่าว​มา​หา​อาจ๋ารย์ เขา​มี​ผี​เข้า​เยียะ​หื้อ​อู้​บ่ได้