Search form

มาระโก 9:18

18ผี​ออก​ฤทธิ์​เมื่อใด จะ​เยียะ​หละอ่อน​คน​นี้​โก้น​ลง​ดิน น้ำลาย​ออก​เต๋ม​ปาก​โจ๊ะโฟ๊ะ ขบ​เขี้ยว​ขบ​กาง​มั่นตึ้ง กับ​ตั๋ว​แข็ง​เกิ็กเดิ็ก ข้าพเจ้า​ขอ​หมู่​สาวก​ของ​ต้าน​ไล่​ผี​นั้น​ออก แต่​หมู่​เขา​ไล่​มัน​ออก​บ่ได้”