Search form

มาระโก 9:19

19พระเยซู​ตอบ​ว่า “เฮ่อ หมู่​คน​บ่มี​ความ​เจื้อ เฮา​จะ​ต้อง​อยู่​กับ​หมู่​สู​ไป​แหม​เมิน​สัก​เต้าใด เฮา​จะ​ต้อง​อดทน​กับ​หมู่​สู​ไป​แผว​ไหน ปา​หละอ่อน​คน​นั้น​มา​นี่​แล่”