Search form

มาระโก 9:2

โมเสส​กับ​เอลียาห์​มา​ป๋ากฏ

2หลัง​จาก​นั้น​หก​วัน​พระเยซู​ปา​เปโตร ยากอบ กับ​ยอห์น​ขึ้น​ไป​บน​ดอย​สูง​ตวย​กั๋น บ่มี​คน​อื่น​ตี้​หั้น แล้ว​ตั๋ว​ของ​พระองค์​ก็​เปี่ยน​ไป​ต่อ​หน้า​ต่อ​ต๋า​หมู่​เขา