Search form

มาระโก 9:21

21พระเยซู​ก็​ถาม​ป้อ​ของ​หละอ่อน​คน​นั้น​ว่า “ผี​เยียะ​หื้อ​เป๋น​จาอี้​มา​เมิน​แล้ว​กา” ป้อ​ก็​ตอบ​ว่า “เป๋น​ตั้งแต่​เมื่อ​หน้อยๆ มา​แล้ว