Search form

มาระโก 9:24

24ป้อ​ของ​หละอ่อน​ก็​ฮ้อง​ออก​ปาก​ออก​คอ​ว่า “ข้าพเจ้า​เจื้อๆ แต่​มี​ความ​เจื้อ​บ่ปอ ขอ​โผด​เตื่อม​แถ้ง​หื้อ​เจื้อ​เต๊อะ”