Search form

มาระโก 9:25

25เมื่อ​พระเยซู​หัน​หลาย​คน​ปา​กั๋น​ล่น​เข้า​มา​หา​นัก​ขึ้น พระองค์​ก็​สั่ง​ผี​ฮ้าย ​ตั๋ว​นั้น​ว่า “ไอ่​ผี​ตี้​เยียะ​หื้อ​หู​หนวก​อู้​บ่ได้ เฮา​สั่ง​หื้อ​เจ้า​ออก​จาก​หละอ่อน​คน​นี้ ห้าม​ปิ๊ก​มา​เข้า​เขา​แหม​ซ้ำ​เน่อ”