Search form

มาระโก 9:26

26ผี​นั้น​ก็​ไห้ๆ หุยๆ เยียะ​หละอ่อน​คน​นั้น​ดิ้นโจ้ง​ดิ้นจ้าง​อยู่​สัก​กำ​นึ่ง​แล้ว​ก็​ออก​ไป หละอ่อน​ก็​นอน​หนิมผิ้ว​เหมือน​คน​ต๋าย แล้ว​คน​ตังหลาย​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “เขา​ต๋าย​แล้ว”