Search form

มาระโก 9:28

28เมื่อ​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​หลัง​นึ่ง หมู่​สาวก​ก็​มา​ถาม​พระองค์​เป๋น​ส่วน​ตั๋ว​ว่า “เป๋น​จาใด​หมู่​เฮา​เถิง​ไล่​ผี​นั้น​ออก​บ่ได้”