Search form

มาระโก 9:35

35พระองค์​ก็​นั่ง​ลง​ฮ้อง​สาวก​ตึง​สิบ​สอง​คน​เข้า​มา​แล้ว​อู้​ว่า “ถ้า​ใผ​ใค่​เป๋น​คน​ตังเก๊า ก็​หื้อ​เขา​คน​นั้น​เป๋น​คน​ตังป๋าย แล้ว​ฮับใจ๊​คน​ตังหลาย”