Search form

มาระโก 9:36

36พระองค์​เอา​หละอ่อน​หน้อย​คน​นึ่ง​มา​ยืน​อยู่​ส่อง​หน้า​หมู่​เขา พระองค์​ก็​อุ้ม​หละอ่อน​คน​นั้น​มา​นั่ง​ตัก​ไว้ แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า