Search form

มาระโก 9:38

คน​ตี้​บ่ต่อต้าน​พระเยซู​ก็​เป๋น​หมู่​ของ​พระองค์

38ยอห์น​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ หมู่​เฮา​หัน​คน​นึ่ง​ไล่​ผี​ออก​ใน​นาม​ของ​พระองค์ หมู่​เฮา​ก็​ห้าม​เขา​ย้อน​เขา​บ่ใจ้​หมู่​เฮา”