Search form

มาระโก 9:9

9ต๋อน​ตี้​ปา​กั๋น​เตียว​ลง​มา​จาก​ดอย​นั้น พระองค์​สั่ง​ห้าม​หมู่​เขา​บ่หื้อ​เล่า​เรื่อง​ตี้​หัน​นี้​หื้อ​ใผ​ฟัง จ๋น​กว่า​บุตรมนุษย์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เหีย​ก่อน