Search form

มัทธิว 1:20

20หลังจาก​ตี้​โยเซฟ​กึ๊ด​จะ​เยียะ​จาอั้น ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​องค์​นึ่ง ก็​เข้า​ฝัน​โยเซฟ​บอก​ว่า “โยเซฟ​ลูก​หลาน​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​เหย บ่ถ้า​กั๋ว​ตี้​จะ​ฮับ​มารีย์​มา​เป๋น​เมีย​เน่อ ย้อน​ว่า​หละอ่อน​ใน​ต๊อง​ของ​นาง​นั้น เกิด​ขึ้น​จาก​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์