Search form

มัทธิว 1:21

21มารีย์​จะ​เกิด​ลูก​ป้อจาย เมื่อ​เกิด​มา​แล้ว​หื้อ​ตั้ง​จื้อ​ว่า ‘เยซู’ ย้อน​ว่า​ต้าน​จะ​จ้วย​คน​ของ​ต้าน​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ