Search form

มัทธิว 10

สาวก​สิบ​สอง​คน​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี

1พระเยซู​ฮ้อง​สาวก​สิบ​สอง​คน​มา แล้ว​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​หมู่​เขา​เปื้อ​จะ​ไล่​ผี​ฮ้าย กับ​ฮักษา​โรค​ตึง​ก๋าน​เจ็บ​ป่วย​กู้​อย่าง​หื้อ​หาย​ได้ 2หมู่​อัคร​สาวก​สิบ​สอง​คน มี​จื้อ​ว่า ซีโมน ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า​เปโตร อันดรูว์ ตี้​เป๋น​น้อง​บ่าว​ของ​ซีโมน​เปโตร ยากอบ ยอห์น ตี้​เป๋น​น้องบ่าว​ยากอบ ปี้น้อง​สอง​คน​นี้​เป๋น​ลูก​เศเบดี 3ฟีลิป บารโธโลมิว โธมัส มัทธิว คน​เก็บ​ภาษี ยากอบ ลูก​ของ​อัลเฟอัส ธัดเดอัส 4ซีโมน ตี้​เป๋น​คน​ของ​พรรค​จ้าดนิยม กับ​ยูดาส​อิสคาริโอท ต๋อน​เมื่อ​ลูน​คน​นี้​ได้​หักหลัง​พระเยซู

5เมื่อ​พระเยซู​ส่ง​สาวก​สิบ​สอง​คน​นี้​ออก​ไป ก็​สั่ง​ว่า “ห้าม​เข้า​หา​หมู่​คน​ต่างจ้าด กาว่า​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ของ​หมู่​จาว​สะมาเรีย 6แต่​หื้อ​ไป​หา​คน​อิสราเอล​ตี้​เผียบ​เหมือน​แกะ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หลง​หาย​ไป 7ต๋อน​ตี้​หมู่​ต้าน​เตียว​ไป​นั้น หื้อ​บอก​ไป​ตวย​ว่า ‘แผ่นดิน​สวรรค์​มา​ใก้​จะ​แผว​แล้ว​เน่อ’ 8แล้ว​ฮักษา​คน​ป่วย​หื้อ​หาย เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​ไป​แล้ว​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ ฮักษา​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด​หื้อ​หาย​สะอาด ไล่​ผี​ออก​จาก​คน​ตี้​ถูก​เข้า ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​ฤทธิ์​อำนาจ​นี้​มา​บ่ดาย ก็​หื้อ​จ้วย​เหลือ​คน​อื่น​บ่ดาย 9บ่ต้อง​เอา​สตางค์​ติด​ตั๋ว​ไป​สัก​เหรียญ 10บ่ต้อง​เอา​ถง เสื้อผ้า​แหม​ผืน เกิบ กาว่า​ไม้เต๊า​ไป​ตวย ย้อน​ว่า​คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน ก็​สมควร​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ผ่อกอย​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​จ๋ำ​เป๋น​ต้อง​ใจ๊

11“เมื่อ​ต้าน​ไป​เถิง​หมู่​บ้าน​ใด​กาว่า​เมือง​ใด​ก็​ต๋าม หื้อ​เซาะ​หา​คน​ตี้​เต๋มใจ๋​ต้อนฮับ​ต้าน แล้ว​ย้าง​อยู่​กับ​เขา​คน​นั้น จ๋น​กว่า​จะ​ออก​เตียว​ตาง​ต่อ​ไป​ตี้​อื่น​แหม 12เมื่อ​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​ของ​เขา ก็​หื้อ​ปั๋น​ปอน​เขา 13ถ้า​คน​ใน​เฮือน​นั้น​ยินดี​ต้อนฮับ​หมู่​ต้าน ก็​หื้อ​กำปอน​นั้น​อยู่​กับ​เขา แต่​ถ้า​เขา​บ่ต้อนฮับ​หมู่​ต้าน ก็​หื้อ​กำปอน​นั้น​ปิ๊ก​ย้อน​มา​หา​หมู่​ต้าน​เหีย 14ถ้า​บ้าน​ใด​เมือง​ใด​บ่ยินดี​ต้อนฮับ​ต้าน บ่ฟัง​กำ​อู้​ของ​ต้าน เมื่อ​ออก​จาก​บ้าน​เมือง​ของ​เขา ก็​หื้อ​ปัด​ขี้ฝุ่น​ตี้​ติด​ตี๋น​ของ​ต้าน​ออก​ เหีย​ก่อน 15เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​เจ้า​ตังหลาย​ว่า ใน​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​นั้น​จาว​เมือง​โสโดม​กับ​เมือง​โกโมราห์​จะ​มี​โต้ษ​เบา​เหลือ​จาว​เมือง​นั้น​แหม

พระเยซู​เตื๋อน​ว่า​จะ​เกิด​เรื่อง​เดือดฮ้อน

16“ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ เฮา​ส่ง​ต้าน​ตังหลาย​ออก​ไป เผียบ​เหมือน​ส่ง​แกะ​เข้า​ไป​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​หมาป่า ย้อน​จาอั้น​ต้อง​หลวก​เหมือน​งู ตึง​ซื่อใส​อ่อนน้อม​เหมือน​นกก๋าแก๋ 17หละวัง​หื้อ​ดี ย้อน​ว่า​คน​หมู่​นั้น​จะ​ยับ​ต้าน​ตังหลาย​ปา​ไป​ขึ้น​ศาล แล้ว​เฆี่ยน​ลง​โต้ษ​ต้าน​ตี้​ก๋าง​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว 18หมู่​เขา​จะ​ปา​ตั๋ว​ต้าน​ไป​ยืน​ต่อ​หน้า​เจ้าเมือง ต่อ​หน้า​กษัตริย์ ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ติดต๋าม​เฮา ต้าน​จะ​ต้อง​เป๋น​พยาน​เรื่อง​เฮา​หื้อ​กษัตริย์​กับ​เจ้าเมือง​ตึง​คน​ต่างจ้าด​ฟัง 19เมื่อ​ต้าน​โดน​ยับ บ่ต้อง​ฮ้อนอก​ตกใจ๋​ว่า​จะ​อู้​อะหยัง กาว่า​จะ​อู้​จาใด​ดี เมื่อ​เถิง​เวลา​นั้น ต้าน​จะ​ฮู้​ว่า​จะ​อู้​อะหยัง​พ่อง 20แต่​บ่ใจ้​ตั๋ว​ต้าน​ตี้​อู้ แต่​เป๋น​พระวิญญาณ​ของ​พระบิดา​ตี้​อู้​ผ่าน​ตั๋ว​ต้าน

21“ปี้น้อง​จะ​หักหลัง​กั๋น​จ๋น​ถูก​ฆ่า​ต๋าย ป้อ​แม่​จะ​หักหลัง​ลูก​จ๋น​ถูก​ฆ่า​ต๋าย หมู่​ลูกๆ ก็​จะ​ต่อต้าน​ป้อ​แม่ แล้ว​เยียะ​หื้อ​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​เหมือน​กั๋น 22คน​ตังหลาย​จะ​จัง​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​ติดต๋าม​เฮา แต่​ถ้า​ใผ​ตี้​ทน​ได้​จ๋น​เถิง​ตี้​สุด ก็​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 23ถ้า​เขา​ค่ำเข​ต้าน​ใน​เมือง​นี้ ก็​หื้อ​หนี​ไป​เมือง​ปู๊น เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ก่อน​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ไป​เยียะ​ก๋าน​หื้อ​แล้ว​จ๋น​ใคว่​กู้​เมือง​ของ​จาว​อิสราเอล บุตรมนุษย์​จะ​มา​แผว​ก่อน

24“ลูกศิษย์​บ่ใหญ่​เหลือ​ครู กับ​คน​ฮับใจ๊​บ่ใหญ่​เหลือ​เจ้านาย 25ลูกศิษย์​ขึ้น​ไป​เปียง​ครู กาว่า​คน​ฮับใจ๊​เปียง​นาย​ของ​ต๋น ก็​นัก​แล้ว ถ้า​คน​ปา​กั๋น​ฮ้อง​เฮา​ตี้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮือน​ว่า เบเอลเซบูล แล้ว​เขา​จะ​ฮ้อง​จื้อ​ต้าน​ตี้​เป๋น​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ฮ้าย​เหลือ​นั้น​สัก​มอก​ใด

26“ย้อน​จาอั้น​บ่ต้อง​กั๋ว​คน​หมู่​นั้น กู้​อย่าง​ตี้​ปิดบัง​ซุก​ไว้​จะ​เปิด​หื้อ​หัน ตึง​ตี้​เป๋น​ความ​ลับ​กู้​อย่าง​จะ​ถูก​เปิดเผย​ออก​มา​หมด​หลึ้ง 27สิ่ง​ใด​ตี้​เฮา​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ใน​ตี้​มืด ก็​หื้อ​ไป​บอก​ใน​ตี้​แจ้ง สิ่ง​ใด​ตี้​เฮา​ซูบซาบ​บอก​หื้อ​ต้าน ก็​หื้อ​เอิ้น​บอก​ตี้​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก 28บ่ต้อง​กั๋ว​คน​ตี้​ฆ่า​ได้​ก้า​ตั๋ว แต่​บ่มี​อำนาจ​ฆ่า​จิต​วิญญาณ​ของ​ต้าน​ได้ แต่​หื้อ​กั๋ว​พระเจ้า​ผู้​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ทำลาย​ตึง​ตั๋ว​ตึง​จิต​วิญญาณ​ของ​ต้าน​ใน​หม้อหน้าฮก​ได้ 29นกจอก​สอง​ตั๋ว เปิ้น​ขาย​กั๋น​บาท​เดียว​บ่ใจ้​กา ถ้า​พระบิดา​บ่ยอม นก​หมู่​นั้น​สัก​ตั๋ว​จะ​ตก​มา​ต๋าย​บน​ปื๊น​ดิน​ตึง​บ่ได้ 30เส้น​ผม​ของ​ต้าน​มี​กี่​เส้น​พระองค์​ก็​นับ​ไว้​หมด​แล้ว 31ย้อน​จาอี้​บ่ต้อง​กั๋ว​เน่อ หมู่​ต้าน​มี​ก้า​นัก​เหลือ​นกจอก​หลาย​ตั๋ว​แหม​ก่อน

32“ถ้า​คน​ใด​ยอมฮับ​เฮา​ต่อหน้า​คน​ใน​โลก​นี้ เฮา​ก็​จะ​ยอมฮับ​เขา​ต่อหน้า​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ 33แต่​ถ้า​คน​ใด​ตี้​บ่ยอมฮับ​เฮา​ต่อหน้า​คน​ใน​โลก​นี้ เฮา​ก็​จะ​บ่ยอมฮับ​เขา​ต่อหน้า​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​เหมือน​กั๋น

34“บ่ดี​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​ว่า เฮา​มา​ใน​โลก​นี้​เปื้อ​นำ​เอา​ความ​สงบ​สุข​มา​หื้อ​เน่อ แต่​เฮา​เอา​ดาบ​มา 35เฮา​มา​เปื้อ​เยียะ​หื้อ

‘ลูก​บ่าว​แตกแยก​กับ​ป้อ

ลูก​สาว​แตกแยก​กับ​แม่

ลูกใป๊​แตกแยก​กับ​แม่​ผัว

36คน​ใน​สมาชิก​ครอบครัว​เดียว​กั๋น​จะ​เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น’

37“คน​ใด​ตี้​ฮัก​ป้อ​กาว่า​ฮัก​แม่​ของ​ตั๋ว​นัก​เหลือ​เฮา ก็​บ่สมควร​มา​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา คน​ตี้​ฮัก​ลูก​บ่าว​ลูก​สาว​ของ​ตั๋ว​นัก​เหลือ​เฮา ก็​บ่สมควร​ตี้​จะ​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​เหมือน​กั๋น 38กับ​คน​ใด​ตี้​บ่ยอม​แบก​ไม้​ก๋าง​เขน​ ของ​ตั๋ว​แล้ว​ตวย​เฮา​มา ก็​บ่สมควร​มา​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา 39คน​ตี้​ใค่​ฮักษา​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ไว้ คน​นั้น​จะ​ฮักษา​จีวิต​นั้น​บ่ได้​ก็​จะ​ต๋าย แต่​คน​ยอม​สละ​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ย้อน​หัน​แก่​เฮา​ก็​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์

40“คน​ตี้​ต้อนฮับ​หมู่​ต้าน​ก็​ต้อนฮับ​เฮา คน​ตี้​ต้อนฮับ​เฮา​ก็​ต้อนฮับ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​ตวย 41คน​ตี้​ต้อนฮับ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ย้อน​หัน​ว่า​เขา​เป๋น​จาอั้น ก็​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​แบบ​เดียว​กั๋น​กับ​คน​นั้น กาว่า​คน​ตี้​ต้อนฮับ​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ย้อน​ว่า​เขา​เป๋น​จาอั้น ก็​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​แบบ​เดียว​กั๋น​กับ​คน​นั้น 42กาว่า​คน​ตี้​เอา​น้ำ​เย็น​สัก​แก้ว​นึ่ง​หื้อ​สาวก​ตี้​ต่ำต้อย​ตี้​สุด ย้อน​หัน​ว่า​เขา​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​นั้น​ก็​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​แน่นอน”