Search form

มัทธิว 10:1

สาวก​สิบ​สอง​คน​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี

1พระเยซู​ฮ้อง​สาวก​สิบ​สอง​คน​มา แล้ว​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​หมู่​เขา​เปื้อ​จะ​ไล่​ผี​ฮ้าย กับ​ฮักษา​โรค​ตึง​ก๋าน​เจ็บ​ป่วย​กู้​อย่าง​หื้อ​หาย​ได้