Search form

มัทธิว 10:10

10บ่ต้อง​เอา​ถง เสื้อผ้า​แหม​ผืน เกิบ กาว่า​ไม้เต๊า​ไป​ตวย ย้อน​ว่า​คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน ก็​สมควร​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ผ่อกอย​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​จ๋ำ​เป๋น​ต้อง​ใจ๊