Search form

มัทธิว 10:11

11“เมื่อ​ต้าน​ไป​เถิง​หมู่​บ้าน​ใด​กาว่า​เมือง​ใด​ก็​ต๋าม หื้อ​เซาะ​หา​คน​ตี้​เต๋มใจ๋​ต้อนฮับ​ต้าน แล้ว​ย้าง​อยู่​กับ​เขา​คน​นั้น จ๋น​กว่า​จะ​ออก​เตียว​ตาง​ต่อ​ไป​ตี้​อื่น​แหม