Search form

มัทธิว 10:13

13ถ้า​คน​ใน​เฮือน​นั้น​ยินดี​ต้อนฮับ​หมู่​ต้าน ก็​หื้อ​กำปอน​นั้น​อยู่​กับ​เขา แต่​ถ้า​เขา​บ่ต้อนฮับ​หมู่​ต้าน ก็​หื้อ​กำปอน​นั้น​ปิ๊ก​ย้อน​มา​หา​หมู่​ต้าน​เหีย