Search form

มัทธิว 10:14

14ถ้า​บ้าน​ใด​เมือง​ใด​บ่ยินดี​ต้อนฮับ​ต้าน บ่ฟัง​กำ​อู้​ของ​ต้าน เมื่อ​ออก​จาก​บ้าน​เมือง​ของ​เขา ก็​หื้อ​ปัด​ขี้ฝุ่น​ตี้​ติด​ตี๋น​ของ​ต้าน​ออก​ เหีย​ก่อน