Search form

มัทธิว 10:15

15เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​เจ้า​ตังหลาย​ว่า ใน​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​นั้น​จาว​เมือง​โสโดม​กับ​เมือง​โกโมราห์​จะ​มี​โต้ษ​เบา​เหลือ​จาว​เมือง​นั้น​แหม