Search form

มัทธิว 10:16

พระเยซู​เตื๋อน​ว่า​จะ​เกิด​เรื่อง​เดือดฮ้อน

16“ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ เฮา​ส่ง​ต้าน​ตังหลาย​ออก​ไป เผียบ​เหมือน​ส่ง​แกะ​เข้า​ไป​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​หมาป่า ย้อน​จาอั้น​ต้อง​หลวก​เหมือน​งู ตึง​ซื่อใส​อ่อนน้อม​เหมือน​นกก๋าแก๋