Search form

มัทธิว 10:2

2หมู่​อัคร​สาวก​สิบ​สอง​คน มี​จื้อ​ว่า ซีโมน ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า​เปโตร อันดรูว์ ตี้​เป๋น​น้อง​บ่าว​ของ​ซีโมน​เปโตร ยากอบ ยอห์น ตี้​เป๋น​น้องบ่าว​ยากอบ ปี้น้อง​สอง​คน​นี้​เป๋น​ลูก​เศเบดี