Search form

มัทธิว 10:42

42กาว่า​คน​ตี้​เอา​น้ำ​เย็น​สัก​แก้ว​นึ่ง​หื้อ​สาวก​ตี้​ต่ำต้อย​ตี้​สุด ย้อน​หัน​ว่า​เขา​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​นั้น​ก็​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​แน่นอน”