Search form

มัทธิว 10:8

8แล้ว​ฮักษา​คน​ป่วย​หื้อ​หาย เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​ไป​แล้ว​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ ฮักษา​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด​หื้อ​หาย​สะอาด ไล่​ผี​ออก​จาก​คน​ตี้​ถูก​เข้า ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​ฤทธิ์​อำนาจ​นี้​มา​บ่ดาย ก็​หื้อ​จ้วย​เหลือ​คน​อื่น​บ่ดาย