Search form

มัทธิว 11:19

19ส่วน​บุตรมนุษย์​ได้​ตึง​กิ๋น​ตึง​ดื่ม คน​ตังหลาย​ก็​ว่า ‘ผ่อ​คน​นี้​ลอ ขี้​กละ ขี้​เมา​ตวย ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​เป๋น​เปื้อน​กับ​คน​เก็บ​ภาษี คบ​กั๋น​กับ​คน​บาป’ แต่​ปั๋ญญา​ของ​พระเจ้า​นั้น​ก็​ได้ฮับ​ก๋าน​ยอมฮับ​ว่า​ถูกต้อง​แล้ว​จาก​ผล​ตี้​ออก​มา”