Search form

มัทธิว 11:2

2ส่วน​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​ยัง​อยู่​ใน​คอก ได้ยิน​ข่าว​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​พระคริสต์​เยียะ​อยู่ ก็​เลย​หื้อ​สาวก​ของ​ตั๋ว​ไป​หา​พระเยซู