Search form

มัทธิว 12:1

กำถาม​เรื่อง​วัน​สะบาโต

1มี​เตื้อ​นึ่ง​พระเยซู​เตียว​ลัด​ก๋าง​โต้ง วัน​นั้น​เป๋น​วัน​สะบาโต หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว ก็​ปา​กั๋น​เด็ด​งวงข้าว​มา​เก็ด​กิ๋น​กั๋น