Search form

มัทธิว 12:10

10มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​อยู่​ตี้​หั้น​มือ​เผิก​นึ่ง​ของ​เขา​ลีบ จาว​ยิว​บาง​คน​ได้​ถาม​ว่า “ห้าม​ฮักษา​คน​เป๋น​พยาธิ​ใน​วัน​สะบาโต​ก่อ” ตี้​เขา​ถาม​เปื้อ​จะ​หา​เหตุ​นาบ​โต้ษ​พระองค์