Search form

มัทธิว 12:11

11พระเยซู​ก็​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ถ้า​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​มี​แกะ​อยู่​ตั๋ว​เดียว แล้ว​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตกลง​ไป​ใน​น้ำบ่อ​ใน​วัน​สะบาโต เขา​คน​นั้น​จะ​บ่จ้วย​จั๊ก​แกะ​ขึ้น​มา​จาก​บ่อ​กา