Search form

มัทธิว 12:15

พระเยซู​คือ​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เลือก

15แต่​พระเยซู​ฮู้​ตั๋ว​เหีย​ก่อน​ว่า​หมู่​เขา​วางแผน​จะ​เยียะ​อะหยัง ก็​เลย​ออก​ไป​จาก​ตี้​หั้น มี​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก​ตวย​พระองค์​ไป พระองค์​ก็​ได้​ฮักษา​คน​ป่วย​หื้อ​หาย​กู้​คน