Search form

มัทธิว 12:18

18“คน​ฮับใจ๊​คน​นี้​คือ​คน​ตี้​เฮา​ได้​เลือก​ไว้​แล้ว

ตี้​เฮา​ฮัก​กับ​เปิงใจ๋​ขนาด

เฮา​จะ​หื้อ​อำนาจ​กับ​ต้าน​โดย​พระวิญญาณ​ของ​เฮา

ต้าน​จะ​บอก​เรื่อง​ความ​ยุติธรรม​แก่​คน​กู้​จ้าด