Search form

มัทธิว 12:20

20ต้าน​จะ​บ่หัก​ไม้​อ้อ​ตี้​จ๊ำ​แล้ว​ขว้าง

กับ​ต้าน​จะ​บ่ดับ​ไส้​โกมไฟ​ตี้​เป๋น​ควัน​ใก้​จะ​ดับ

ต้าน​จะ​เยียะ​จาอี้​จ๋น​กว่า​ต้าน

จะ​เยียะ​หื้อ​ความ​ยุติธรรม​ได้ฮับ​ชัย