Search form

มัทธิว 12:22

พระเยซู​ถูก​หา​ว่า​เป๋น​ของ​ซาต๋าน

22มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​โดน​ผี​เข้า เยียะ​หื้อ​เขา​ต๋า​บอด​กับ​เป๋น​ใบ้ บาง​คน​ปา​เขา​มา​หา​พระเยซู พระองค์​ก็​ได้​ฮักษา​เขา​หื้อ​หาย​จ๋น​ผ่อ​หัน​กับ​อู้​ได้​เหมือน​เก่า