Search form

มัทธิว 12:26

26เหมือน​เดียว​กั๋น​ถ้า​ซาต๋าน​ขับ​ไล่​หมู่​ของ​มัน​เอง ก็​เหมือน​ต่อ​สู้​ตั๋วเก่า แล้ว​อาณาจักร​ของ​มัน​จะ​ตั้ง​อยู่​ได้​จาใด