Search form

มัทธิว 12:35

35คน​ดี​ก็​มี​สิ่ง​ดีๆ ใน​ใจ๋ แล้ว​ก็​จะ​อู้​สิ่ง​ดี​ออก​มา แต่​คน​บ่ดี​ก็​มี​สิ่ง​บ่ดี​ใน​ใจ๋ แล้ว​ก็​จะ​อู้​สิ่ง​บ่ดี​ออก​มา​เหมือน​กั๋น