Search form

มัทธิว 12:39

39พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “มี​ก้า​หมู่​คน​บ่ดี​กับ​คน​บ่ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเจ้า​ตี้​ฮ้อง​ขอ​หื้อ​เยียะ​หมายสำคัญ​หื้อ​ผ่อ แต่​พระเจ้า​จะ​บ่เยียะ​หื้อ​หัน​เน่อ นอก​จาก​หมายสำคัญ​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​โยนาห์ ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า