Search form

มัทธิว 12:46

ใผ​เป๋น​ครอบครัว​ของ​พระองค์

46ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​อู้​กับ​หมู่​คน​ตังหลาย แม่​กับ​หมู่​น้อง​บ่าว​ของ​พระองค์​ก็​มา​ยืน​ถ้า​อยู่​ตัง​นอก แน​จะ​อู้​กับ​พระองค์