Search form

มัทธิว 12:5

5หมู่​ต้าน​ยัง​บ่เกย​อ่าน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​กา ตี้​ว่า​หมู่​ปุโรหิต​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​พระวิหาร​ก็​เยียะ​ก๋าน​ใน​วัน​สะบาโต​เหมือน​กั๋น แต่​หมู่​เขา​ก็​บ่มี​ความ​ผิด