Search form

มัทธิว 13:11

11พระเยซู​ตอบ​ว่า “ข้อ​ล้ำเลิ็ก​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​สวรรค์​โผด​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ได้ ส่วน​หมู่​คน​อื่นๆ นั้น​บ่โผด​หื้อ​ใผ​ฮู้​สัก​คน